TIEDOTE 16.1.2023 Lautakunta arvioimaan elintarvikeyritysten markkinoinnin asianmukaisuutta

TIEDOTE 16.1.2023 Lautakunta arvioimaan elintarvikeyritysten markkinoinnin asianmukaisuutta

16.1.2023
Elintarvikkeiden markkinointia arvioiva lautakunta on aloittanut toimintansa vuoden 2023 alussa. Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva lautakunta on itsenäinen ja riippumaton. Se arvioi markkinoinnin asianmukaisuutta tapauskohtaisesti lausuntopyyntöjen perusteella.

Lautakunnan käynnistäjänä Keskuskauppakamarin kanssa toiminut Elintarviketeollisuusliitto haluaa edistää elintarvikeyritysten markkinoinnin itsesääntelyä ja vastuullisia käytäntöjä.

– Elintarvikkeiden markkinoinnin vastuullisuuteen kohdistuu yhä enemmän odotuksia. Myös markkinointikanavat kehittyvät koko ajan. Edistämällä alan itsesääntelyä lisäämme yritysten tietoa vastuullisesta markkinoinnista ja saamme kiistanalaisiin kysymyksiin riippumattoman lautakunnan ratkaisuja, Elintarviketeollisuusliiton johtaja Marleena Tanhuanpää kertoo.

– Itsesääntelystä hyötyvät sekä yritykset että kuluttajat, hän painottaa.

Markkinointi on yrityksille tärkeä keino kertoa kuluttajille tuotteista ja niiden ominaisuuksista. Se on myös keskeinen osa elinkeinovapautta. Markkinointi edistää kilpailua yritysten kesken ja luo edellytyksiä sille, että kuluttajille on tarjolla laaja valikoima tuotteita, tietoa valintapäätöksiä varten ja edullisemmat hinnat.

Itsesääntelyllä monta valttia, käytössä jo monissa EU-maissa

Itsesääntely on hyvä väline markkinoinnin vastuullisuuden ja toimintatapojen kehittämiseen siten, että samalla huomioidaan myös elinkeinonelämän tarpeet ja toimintaympäristön muutokset.

– Itsesääntelytoimielimen perustaminen on vahva osoitus, että elintarviketeollisuus on sitoutunut kantamaan vastuun alan markkinoinnin asianmukaisuudesta, lautakunnan sihteeri Paula Paloranta Keskuskauppakamarista kiittelee.

Itsesääntelyllä pystytään reagoimaan muutoksiin nopeasti. Etuna on myös toimialatuntemus.

– Keskuskauppakamarissa on osaamista tämäntyyppisestä itsesääntelystä. Itsesääntelyn etuna on, että se on lainsäädäntöä nopeampi tapa ottaa huomioon toimintaympäristön muutokset. Lautakunnan lausunnoissa otetaan kantaa konkreettisiin tapauksiin, joista kaikki yritykset voivat oppia, Paloranta perustelee.

Lausuntopyynnön elintarvikkeen markkinoinnista voi tehdä yksityishenkilö, elinkeinonharjoittaja tai muu yhteisö tai viranomainen. Lautakunta käsittelee pyynnön, jos elintarvikkeen markkinointi on suunnattu suomalaiselle kohdeyleisölle.

Lautakunta tarkastelee arvioinneissaan, noudattaako markkinointi Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä ja elintarvikkeiden markkinointia koskevaa tulkintaohjetta sekä Elintarviketeollisuusliiton laatimaa elintarvikkeiden markkinointiohjetta.

Myös yritykset voivat pyytää lautakunnalta ennakkolausunnon suunnittelemastaan elintarvikkeen markkinoinnista.
Elintarvikkeiden markkinoinnin itsesääntely on käytössä jo useassa EU-maassa. Toimintansa Suomessa nyt aloittaneen elintarvikemarkkinointilautakunnan antamat lausunnot ja ennakkolausunnot ovat suositusluonteisia, kuten mainonnan eettisen neuvoston lausunnot. Lausunnot ovat julkisia, ennakkolausunnot sen sijaan luottamuksellisia.

Lisätietoja: Johtaja Marleena Tanhuanpää, puh. 040 528 2207, marleena.tanhuanpaa@etl.fi


Lue lisää:
Elintarvikemarkkinointilautakunnasta
Elintarvikemarkkinoinnin itsesääntelystä

Elintarviketeollisuusliitto edustaa ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä työmarkkina- ja elinkeinopolitiikassa. Vahvistamme alan liiketoiminnan edellytyksiä ja rakennamme Suomeen kilpailukykyistä toimintaympäristöä yritysten kannattavalle kasvulle. Toimintamme piiriin kuuluvat noin 600 yritystä kattavat lähes koko elintarviketeollisuuden tuotannon Suomesta.

Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala. Sen liikevaihto on 11,8 miljardia euroa. Ala työllistää 40 000 henkeä. Koko ruokaketju työllistää Suomessa suoraan ja välillisesti noin 340 000 henkeä eli 13 prosenttia työllisestä työvoimasta. Elintarvikeviennin arvo on 1,8 miljardia euroa ja tuonnin 4,8 miljardia euroa.

Elintarviketeollisuusliitto ry
Finnish Food and Drink Industries´ Federation
Pasilankatu 2, 00240 Helsinki, Finland
+358 9 148 871
www.etl.fi
Twitter: @ETL_fiETL:n tilaajarekisterin tietosuojaseloste