Laatu

Laatu – Sertifikaatit
Halva on viime vuosien aikana tehnyt merkittäviä panostuksia yrityksen toiminnan laadun parantamiseksi. Pidämme hyvää laatujärjestelmää yhtenä tärkeimmistä kilpailutekijöistä.

2003 Tunnustuksena pitkäaikaisesta kehitystyöstä Inspecta myönsi Halvalle ISO 9001 -standardin mukaisen laatusertifikaatin. Sertifikaatti kattaa yrityksen koko liiketoiminnan.

2004 Inspecta myönsi Halvalle myös ISO 14001-ympäristösertifikaatin. Sertifikaatti kattaa sekä Helsingin että Vantaan laitoksien kaikki toiminnot.

2013 Inspecta myönsi Halvalle ISO 22000 –standardin mukaisen tuoteturvallisuussertifikatin. Tämä sertifikaatti on takuu siitä, että yrityksen panostukset tuoteturvallisuuteen ovat korkealla tasolla. Halva on tehnyt jatkuvasti työtä tuoteturvallisuuden tason nostamiseksi. Toiminta täyttää nyt entistä tiukemmat tuotetekniset vaatimukset.

2015 Yrityksen toiminta täyttää FSSC 22000 –standardin vaatimukset ja näin ollen tämä korkeampaa tuoteturvallisuustasoa osoittava sertifikaatti on myönnetty Halvalle kesäkuussa 2015.

2020 Halvalle on myönnetty neljäntenä laatustandardina ISO 28000 -logistiikan turvallisuus sertifikaatti, joka kattaa Vantaan valmistuotevarasto-, lähetys-, toimisto- ja tehtaanmyymälätoiminnan.Vuonna 2021 yritykselle on myönnetty korkean tason BRC-tuoteturvallisuus sertifikaatti, joka korvasi aikaisemmin saadun FSSC 22000 -sertifikaatin.Nämä sertifikaatit osoittavat, että Halva on sitoutunut toimintansa jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen paremman laadun saavuttamiseksi ja että tuoteturvallisuus- ja ympäristönäkökohdat ovat yritykselle ensiarvoisen tärkeitä.

Toimitamme tarvittaessa Laatu- ja turvallisuuspolitiikkadokumentit.

Käytämme 100 % uusiutuvaa sähköenergiaa.