Arvonnan säännöt

OY HALVA AB:N ARVONNAN SÄÄNNÖT JÄRJESTÄJÄ

Arvonnan järjestää Oy Halva Ab:n (”Halva”), y-tunnus: 0108515-7, postiosoite: PL 244, 01511 Vantaa, kanta-asiakasklubi. Halva vastaa halvakarkkiklubin ylläpidosta ja kehityksestä.

Osallistumalla Oy Halva Ab:n arvontaan osallistuja hyväksyy arvonnan säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä ja järjestäjän näiden sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä.

KAMPANJA-AIKA
Arvontaan voi osallistua 19.4.–21.4.2024 välisenä aikana.

OSALLISTUMINEN

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset, Suomessa pysyvästi asuvat yksityishenkilöt, lukuun ottamatta Järjestäjän konserniin kuuluvia työntekijöitä, Oy Halva-Trading Ab:n työntekijöitä sekä muita tämän kampanjan toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään.

Arvontaan voi osallistua https://www.halva.fi/ sivustolla ja toimimalla osallistumisehtojen mukaisesti.

PALKINNOT

Arvonnan voittanut henkilö (1 hlö) saa lentolaukun täynnä makeisia (koko paketin arvo 45 €) ja palkintoja arvotaan 1 kappale. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.

Arvonta suoritetaan 22.4.2024. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajan nimen omissa sosiaalisen median kanavissaan ja verkkosivullaan. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) arkipäivän kuluessa arvonnan päättymisestä, arvotaan uusi voittaja. Voittajan henkilöllisyys ja henkilötietojen oikeellisuus tarkistetaan. Järjestäjä pidättää oikeuden valita uusi voittaja, mikäli väärinkäytöksiä ilmenee.

ARPAJAISVERO
Palkinnon lakisääteisestä arpajaisverosta vastaa järjestäjä.

JÄRJESTÄJÄN JA VOITTAJAN VASTUUT

Osallistujat vapauttavat järjestäjän sekä järjestäjän yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Järjestäjä ei vastaa arvontapalkinnon tai sen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Järjestäjän vastuu ei voi millään perusteella ylittää arvonnan palkinnon määrää tai arvoa.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkintojen vastaanottamisessa.
Voittaja vastaa kaikista voiton hyväksymiseen ja käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista, kuten matkakuluista, ja niihin liittyvistä veroista, maksuista, majoitus- tai muista kuluista.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Kilpailuun osallistuminen edellyttää henkilötietojen antamista Järjestäjälle. Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja ei kuitenkaan käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta, eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Vastaaminen on vapaaehtoista.

MUUT EHDOT

Tämän arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen kilpailuun hylätä ilman erillistä ilmoitusta.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.
Kilpailuiden osallistujarekisterin tietosuojaseloste ja informointiasiakirja

Yritys / rekisterin pitäjä:
Oy Halva Ab
Y-tunnus: 0108515-7
PL 244
01511 Vantaa

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Oy Halva Ab
Tarja Nupponen
Puh. 0400 854311
Email: tarja.nupponen@halva.fi

Liitteistä löydät Oy Halva Ab:n tietosuojaselosteen ja halvakarkkiklubi säännöt.